ЗА НАС

„Логиспед” ЕООД е основана в началото на 2002 година. Дейността на фирмата обхваща всички основни видове международни и вътрешни спедиторски, логистични и транспортни услуги, свързани с контейнерен, автомобилен, железопътен и въздушен транспорт, митническа обработка на товарите и карго застраховки.

Натрупаният професионален опит, съчетан с индивидуалния подход към всеки клиент и позитивизма на екипа на „Логиспед” са гаранция за качеството на предлаганите от нас услуги. Благодарение на дългогодишното ни професионално партньорство с водещите корабни линии бързият и качествен сервиз на преференциални цени е сред нашите основни предимства.

„Логиспед” ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2008. Внедряването на новата система е доказателство пред клиентите и нашите партньори, че услугите на „Логиспед” се изпълняват при пълно спазване на фирмените системи за качество, отговарящи на най-високите международни стандарти.

Ние с радост можем да предложим на всеки наш клиент, настоящ или бъдещ, отговорна и прецизна съвместна работа, защото ние ценим Вашето време.

 

Европейско финансиране

Проект: BG16RFOP002-2.073-12120

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", процедура: "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19".